Manteniment i revisió de projectes

Als clients que realitzem la integració d'un projecte, els oferim el servei de manteniment integral de tot allò que prescrivim, configurem i instal·lem. En els projectes de tercers, en que no hem participat directament en la seva implantació, admetem el seu manteniment una vegada realitzada una auditoria prèvia, que ratifiqui l'estat instal·lació.

Per la contractació d'un manteniment, disposem de quatre modalitats de cobertura: bronze, plata, or i platí. La més simple és bronze i compte amb assistència telefònica i desplaçaments. La següent seria la modalitat plata amb les opcions de l'anterior però afegint-hi hores tècnic. La modalitat or és una modalitat plata amb petit material inclòs (alimentadors, connectors, cablejat, etc...) i finalment la més complerta, la modalitat platí, disposa de cobertura total: assistència telefònica, desplaçaments, hores tècnic i material (equipament inclosos).

Dins de qualsevol manteniment tenim dos graus d'actuació: reactiu o proactiu, que depenen de l'accés que ens facilita el client. Sempre que hi hagi la possibilitat d'afegir un sistema EMS dins de la seva instal·lació, informen que l'accés remot facilita i redueix el temps de resolució de les incidències.

Som una enginyeria orientada a servei, situació que ens porta a prestar especial atenció al nivell de qualitat a l'hora de resoldre incidències, que en la majoria dels casos (més del 95%) està en menys de 2 hores laborals sense comptar desplaçament (en horari de 9:00 a 18:00 de dilluns a dijous i 9:00 a 15:00 divendres) i sempre que el problema no impliqui la substitució d'equipament del qual no tinguem recanvis. Si és necessària la substitució d'equipament, depenem de l'acceptació del client abans de la tramitació al centre logístic i la disponibilitat d'aquest per part del proveïdor.

Avís Legal   |   Contacte