Avís Legal

DADES IDENTIFICATIVES

En compliment amb el deure d'informació recollit a l'article 10 de la Llei 34/2002, d' 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es donen les següents dades: l'empresa titular del domini web és Eurona ISTAR SL (en endavant Eurona ISTAR), amb domicili als efectes en el Carrer Lo gaiter del Llobregat 2-10 1r 3a, 08820 Prat de Llobregat amb número de C.I.F.: ESB62590518 inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona en el Tom 33.652, Foli 189, Fulla 233.180. El correu electrònic de contacte és: info(at)istar.cat.

USUARIS

L'accés i/o ús d'aquest portal d'Eurona ISTAR atribueix la condició d'USUARI, que accepta, des de l'accés i/o ús, les Condicions Generals d'Ús aquí detallades. Les citades Condicions seran d'aplicació independentment de les Condicions Generals de Contractació que en el seu cas resultin d'obligat compliment.

ÚS DEL PORTAL

La pàgina web www.istar.cat proporciona l'accés a multitud d'informacions, serveis, programes o dades (en endavant, "els continguts") en Internet de que pertanyen a Eurona ISTAR o als seus llicenciants als que l'USUARI pugui tenir accés. Actualment no es requereix registre previ per part de l'USUARI, que assumeix la responsabilitat de l'ús del portal i en el cas de realitzar una consulta per correu electrònic serà responsable d'aportar informació certa i lícita. L'USUARI es compromet a fer ús adequat dels continguts que Eurona ISTAR ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no usar-los per (I) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contraries a la bona fe i l'ordre públic; (II) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, il·legal, d'apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans; (III) provocar danys en els sistemes físics i lògics d'Eurona ISTAR, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o qualsevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment mencionats; (IV) intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar les comptes de correu electrònic d'altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges. Eurona ISTAR es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que faltin al respecte a la dignitat de la persona, que seguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l'ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultaran adequats per la seva publicació.

PROTECCIÓ DE DADES I POLÍTICA DE PRIVACITAT

El tractament de les dades proporcionades per l'USUARI seguiràn les directrius del Reglament Europeu de Protecció de Dades (RGPD), publicat en maig de 2016 i aplicable a partir del 25 de maig de 2018, dins de tota la Unió Europea, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de les dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.

L'ús de la web d'Eurona ISTAR no requereix com a norma general, que l'USUARI faciliti les seves dades personals.

El Responsable de les dades, en el cas que l'USUARI requereixi la prestació d'un servei i comuniqui les seves dades personals, és Eurona ISTAR (amb seu social en C/Lo Gaiter del Llobregat, 2-10 1r 3a, 08820 Prat de Llobregat), designant un Delegat de Protecció de Dades, accesible per a qualsevol consulta o dubte, sobre el tractament de les dades de l'USUARI, mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a: dpd(at)istar.cat.

La Finalitat pel tractament de les dades que pugui comunicar l'USUARI, és per respondre a les seves peticions, ja sigui amb l'enviament d'ofertes comercials sol·licitades, factures, així com a l'intercanvi de correus electrònics associats a la prestació d'un servei. El termini de conservació de les dades està compres mentre duri la relació comercial o que l'USUARI manifesti la seva voluntat de cancel·lació.

La Legitimació del tractament és l'aceptació d'aquesta política de privacitat, per l'execució d'un contracte o comanda (una vegada s'acepta una oferta comercial). Les dades no serán cedides a tercers, excepte per obligació legal.

El Destinatari de les dades és Eurona ISTAR SL, que no les comunicarà a tercers, excepte per la realització dels serveis (si procedeix) de: comptabilitat i nómina, o per obligació legal.

L'USUARI pot exercir els Drets de: accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades. També pot retirar el consentiment prestat en qualsevol moment, així com a reclamar davant l'autoritat de control competent si creu que Eurona ISTAR ha tractat les seves dades en contra de la política de privacitat d'Eurona ISTAR.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Eurona ISTAR per si mateixa o com cessionària, és titular de tots los drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, software o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials utilitzats, programes d'ordinador necessaris pel seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat d'Eurona ISTAR o be dels seus llicenciants. Tots els drets reservats. En virtut de lo disposat en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posta a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització d'Eurona ISTAR. L'USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat d'Eurona ISTAR. Podrà visualitzar els elements del portal i inclús imprimir-los, copiar-los e emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre i quan sigui, única i exclusivament, pel seu ús personal i privat. L'USUARI haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en les pàgines d'Eurona ISTAR.

EXCLUSIÓ DE GARANTÍES I RESPONSABILITAT

Eurona ISTAR no es fa responsable, en cap cas, dels danys i prejudicis de qualsevol naturalesa que pugui ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, tot i haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-lo.

MODIFICACIONS

Eurona ISTAR es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en el seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com a la forma en la que aquests apareguin presentats o localitzats en el seu portal.

ENLLAÇOS

En el cas de que en www.istar.cat s'utilitzin enllaços o hipervíncles cap a altres llocs de Internet, Eurona ISTAR no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas Eurona ISTAR assumirà cap responsabilitat pels continguts d'algú dels enllaços pertanyents a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat i validesa de qualsevol material o informació continguda en cap dels mencionats hipervíncles o d'altres llocs de Internet. Igualment la inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

DRET D'EXCLUSIÓ

Eurona ISTAR es reserva el dret a denegar o retirar l'accés al portal i/o als serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells USUARIS que incompleixin les presents Condicions Generals d'Ús.

GENERALITATS

Eurona ISTAR perseguirà el incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en l'ús del dret.

MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURACIÓ

Eurona ISTAR podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, essent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre Eurona ISTAR i l'USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia es sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.