Redacció i seguiment de projectes

Com enginyeria de comunicacions que som, dins de les nostres capacitats tenim la redacció de projectes executius associats a: comunicacions, teleseguretat, Smartcities i el desplegament d'infraestructures de dades amb tecnologia sense fils; si s'escau també podem fer la direcció facultativa dels projectes que redactem.

Tenim un equip multidisciplinari que pot fer les diferents tasques associades a la redacció i execució d'un projecte, des de la recol·lecció de dades, el seu estudi i interpretació fins a la direcció del projecte en fase d'execució.

Avís Legal   |   Contacte