Administracions Públiques

Tenim quatre tipus de clients d'administració pública: diputacions, consells comarcals, ajuntaments i altres organismes públics (com fundacions o mercats). Ens ajustem a les necessitats d'aquests organismes segon el tipus de projecte, independentment de la seva dimensió, coneixedors de les singularitats, exigències i metodologies de treball que cal aplicar.

Generalment son projectes amb una gran component d'innovació on les últimes tecnologies estan presents, però on la duració útil dels equips cal que sigui màxima. Per això cal disposar de manteniment correctiu dels equips, de forma que els paràmetres de funcionament estiguin ajustats a les condicions climatològiques i d'entorn canviants.

Més de 10 anys de projectes d'aquests tipus ens avalen essent un client al que estem força propers i fixem el màxim grau d'implicació, posant tots els recursos necessaris al servei del client.

Avís Legal   |   Contacte