Smartcities & IoT

Cada cop és més important la presència de dispositius que ajudin en la monitorització de les condicions d'entorn que hi ha presents en les ciutats, ja sigui per mesurar la qualitat de l'aire i la contaminació acústica, o altres factors que ens envolten i que ens poden ajudar a: estalviar energia, reduir costos en la recollida selectiva, prendre decisions que afecten a la mobilitat, etc... En resum: "millorar la qualitat de vida de les persones".

En el cas de les Smartcities s'estan experimentant una gran quantitat d'avanços important que tendeixen a dispositius de baix cost, fiabilitat de les dades i alta durabilitat, amb tecnologies que permeten una ràpida implantació dins de les ciutats.

En el nostre cas, ens hem especialitzat en el disseny i implantació de sensors en l'àmbit d'obra, amb la generació d'una plataforma de recollida i visualització de les dades que envien els sensors desplegats pel seu estudi. Parlem de sensors que mesuren la qualitat de l'aire i la contaminació acústica, però es poden afegir nous dispositius que recullin altres factors d'interès.

Avís Legal   |   Contacte