Consultoria de projectes

Hi ha clients que no disposen de personal tècnic qualificat per portar a terme operacions tècniques concretes. És aquí on nosaltres estudiem les seves necessitats i apliquem aquelles solucions que més s'escauen al seu perfil.

La Consultoria és un servei alternatiu al servei de manteniment tradicional i permet, mitjanšant l'adquisició d'una borsa d'hores la possibilitat d'accedir de forma prioritària a modificacions sobre programacions realitzades o operacions semblants.

Dins d'aquest servei també s'inclouen aquells treballs inicials necessaris en els projectes, consistents en estudi de necessitats, documentació, detalls per la instal·lació o desplegament i altres dades importants que derivarien a posteriori en la redacció i possible execució d'un projecte complert.

Avís Legal   |   Contacte