Història

En la actualitat fem projectes amb la mateixa il·lusió que al principi, però amb els coneixements recollits pel pas dels anys.

A l'any 2015 redactem el projecte executiu per a la instal·lació de pantalles digitals d'informació del trànsit i l'aparcament a l'àrea urbana de Figueres.

A finals de 2014 i principis de 2015, col·laborem amb Urbis UP, com a staff a direcció d'obra en el desplegament d'una xarxa WiFi-MESH i sensors al passeig de Gràcia (Barcelona).

A l'any 2014 participem com staff a direcció de control de sensorització de la fase I de l'obra de la plaça de les Glòries Catalanes (Barcelona), essent aquest uns dels primers projectes executats pel control de les emissions (amb tecnologia aplicada en SmartCities).

A l'any 2013 participem conjuntament amb Urbis UP en la redacció de la implantació de sensors en les obres de la plaça de les Glòries Catalanes.

A l'any 2012, despleguem un dels primers pilots de sensors de baix cost a les obres de remodelació de l'avinguda de l'Estatut (Barcelona), subcontractats per Urbaser (adjudicatari de les obres).

En 2011 comencem a treballar projectes de sensorització orientats a SmartCities, participant conjuntament amb l'IMI (Institut Municipal d'Informàtica) de l'ajuntament de Barcelona, en el disseny del que hauria de ser un desplegament de sensors: PM10, NOx i Co dins de l'àrea d'influència d'una obra.

A principis de desembre de 2011 ens traslladem a la població del Prat de Llobregat, on actualment es troba la seu social de l'empresa.

Durant 2010 participem en la redacció de projectes pel desplegament de xarxes WiFi-MESH pels ajuntaments de: Sant Cugat del Vallès i Figueres. Aquest últim ens demana col·laboració amb una empresa subcontractada per la redacció del desplegament d'un sistema de càmeres de vigilància del trànsit.

A finals de 2009, despleguem una xarxa sense fils WiFi per l'ajuntament de Viladecans, subcontractats per Orange.
Redactem el projecte executiu pel desplegament de la primera xarxa WiMAX de l'ajuntament de Sant Cugat del Vallès i participem en el disseny i desplegament de la xarxa WiFi-MESH per l'ajuntament de Barcelona, subcontractats per Abertis Telecom (actualment Cellnex).

A principis de 2009 canviem el nom per l'actual: Eurona ISTAR SL.

A finals de 2008, el departament d'enginyeria d'Eurona Wireless Telecom, comença a treballar de forma independent (excisió de l'empresa matriu) sota la forma jurídica de Cidec A Praxis Technologies.

A l'any 2008 una de les primeres xarxes WiFi-MESH del territori nacional va estar la xarxa d'accés ciutadà dissenyada per a l'ajuntament d'Ascó i així mitigar la bretxa digital existent a la població.

A l'any 2007 vam començar a desplegar les primeres xarxes mallades (MESH), amb pilots en ciutats de la talla de: Barcelona (22@), Sabadell, Terrassa i Castelldefels. Una de les primeres i més importants xarxes WiFi-MESH en mans privades que vam dissenyar va estar per Marina Barcelona 92, on vam afegir els coneixements sobre sistemes de teleseguretat i vam integrar la Videovigilància IP.

A l'any 2006 comencem a desplegar sistemes WiFi centralitzats (wireless switch) amb projectes destacats com: Biblioteca Nacional de Catalunya amb 35 punts d'accés, Fundació Joan XXIII, ajuntament de Sant Feliu de Llobregat i que van culminar amb un projecte per Neapolis (Vilanova), on vam desplegar 25 punts d'accés subcontractats per Orange.

A l'any 2005 vam començar a explorar altres tecnologies emergents que ràpidament vam afegir al nostre coneixement: videovigilància IP, control d'accessos i seguretat perimetral. Vam desplegar una xarxa de càmeres IP al CAR per ajudar al control dels accessos a les diferents àrees. Vam dissenyar i instal·lar una xarxa de teleseguretat: càmeres ip, servidor de gravació i control d'accessos, pel camp de golf Terramar. També vam veure que podíem donar aquest tipus de servei a organismes públics com els ajuntaments de: Polinyà, Salt, Sant Vicenç dels horts i Tortosa.

Tot i que la empresa es funda a l'any 2001 a Barcelona, no és fins al 2004 que el departament d'enginyeria d'Eurona Wireless Networks SL (actualment Eurona Telecom SA), comença la seva trajectòria desenvolupant projectes de xarxes sense fils (PreWimax i WiFi), networking i routing. El salt qualitatiu el donem a l'any 2004 quan ens van encarregar el desplegament d'una de les primeres xarxes sense fils PreWiMAX (5,4GHz) a la comarca del Pla de l'Estany (Catalunya) per comunicar les 11 poblacions que la integren afegint: radioenllaços i electrònica. Aquest va ser un dels primers projectes d'aquesta magnitud dins de la península ibèrica. Lògicament aquesta va ser la primera a la que després van acompanyar d'altres: xarxa sense fils corporativa per Miguel Torres, xarxa sense fils pel CAR i xarxes corporatives a organismes públics com els ajuntaments de: Arenys de Mar, Polinyà, Figueres, Malgrat de Mar, Reus, Tortosa, Calafell, Sant Sadurní d'Anoia i molts altres dins Catalunya.

Avís Legal   |   Contacte